รับสมัครครูหลายอัตรา

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

47/82 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตราหลายอัตรา
เงินเดือนไม่ระบุ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-234278,074-366765

ประกาศรับสมัครครูด่วน

1.วิชาภาษาอังกฤษ   1 ตำแหน่ง 

2. วิชาคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง  

3. วิชาคอมพิวเตอร์  1 ตำแหน่ง  

4. วิชาวิทยาศาสตร์  1 ตำแหน่ง

5. วิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง

6. วิชาสังคม  1 ตำแหน่ง                     

7. ครูพี่เลี้ยง 1 ตำแหน่ง    

8. แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง

9. นักการภารโรงมีทักษะด้านช่าง 1 ตำแหน่ง

ข้อมูลกิจการ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 47/82 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2532 โดยมีนางพยอม สารานนท์ เ ป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ และครูใหญ่ นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวมณีรัตน์ ชีวธนากรณ์กุล ผู้ช่วยครูใหญ่ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล1 – 3 และประถมศึกษาปีที่1 – 6   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>