พนักงานต้อนรับ และ ไนท์รีเซฟชั่น

โรงแรม นิว ซีซัน และ โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์

106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา5
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-352888

      รับสมัครพนักงานแผนกต้อนรับส่วนหน้า       ดังนี้

      1.  พนักงานต้อนรับ     4     อัตรา     

            -  สามารถเข้างานเป็นกะได้    

            -  สามารถสื่อสารภาษา ( อังกฤษ จีน มลายู ) ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ  

            -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ  การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ  ได้

            -  รักงานบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

      2.  ไนท์รีเซฟชั่น          2     อัตรา   ( ชาย )  

             -  ปฏิบัติงานรอบดึก  22.00-7.00 น. ( สามารถยืดหยุ่นในเวลาทำงานได้ )

              สามารถสื่อสารภาษา ( อังกฤษ จีน มลายู ) ได้ พิจารณาเป็นพิเศษ  

            -  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ  การใช้สื่อออนไลน์ต่างๆ  ได้

            -  รักงานบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

    *  สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ( ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมยาม ) 

       เอกสารการสมัครงาน  1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี)  4. สำเนาหนังสือรับรอง       

หรือ ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่   newseason_hr@hotmail.com