เจ้าหน้าที่สรรหาพื้นที่เช่า **Freelance

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

เจ้าหน้าที่สรรหาพื้นที่เช่า **Freelance

Job Description

  1. วางแผนในการสรรหาพื้นที่สำหรับการขยายสาขาตามนโยบายของบริษัท  เพื่อให้ได้ทำเลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเสนอผู้บริหารพิจารณา   

  2. ดูแล ดำเนินการติดตาม และสรุปผลการลงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทราบความคืบหน้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำหน้าที่ในการเจรจากับผู้ให้เช่าเรื่องการเช่าพื้นที่ เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น 

เจ้าหน้าที่สรรหาพื้นที่เช่า **Freelance

Job Description

  1. วางแผนในการสรรหาพื้นที่สำหรับการขยายสาขาตามนโยบายของบริษัท  เพื่อให้ได้ทำเลที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเสนอผู้บริหารพิจารณา   

  2. ดูแล ดำเนินการติดตาม และสรุปผลการลงพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อทราบความคืบหน้าและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำหน้าที่ในการเจรจากับผู้ให้เช่าเรื่องการเช่าพื้นที่ เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น 


ช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ : ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 15.30 น.

   (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า