เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายพลาซ่า

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ลักษณะงาน


1.บริหารจัดการพื้นที่เช่าศูนย์การค้ารวมถึงการหาผู้เช่า / จัดซื้อจัดหา/ติดต่อ แบร์นสินค้ามาลงขายให้กับทางบริษัท

2.ติดต่อประสานงานหาลูกค้าเข้ามาเช่าพื้นที่ขาย

3.ร่วมประสานงานฝ่ายอาคารเพื่อส่งมอบพื้นที่เช่า และร่วมประสานงานระหว่างผู้เช่า ผู้รับเหมา และ ฝ่ายอาคาร

4.ประสานงานและอำนวยความสะดวกร้านค้า

5.เตรียมข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขายพื้นที่เช่า เพื่อโน้มน้าวหรือจูงใจให้ลูกค้าเช่าพื้นที่

6.จัดทำเอกสารสัญญาการเช่าพื้นที่ให้แก่ผู้เช่า

7.จัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน  และส่งสรุปงานประจำสัปดาห์

8.ติดต่อประสานงานกับผู้เช่า ให้ปฏิบัติงานตามแผนงานของบริษัทในแต่ละช่วง

9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ


ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป

วุฒิการปริญญาตรี

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

มีความรู้และเปิดกว้างในโลก Social

มีความรู้ในตัวแบรนด์สินค้าเป้นอย่างดี

มีทักษะการเจรจาต่อรอง

มีความกระตือรือร้น มีวินัย ตรงเวลา ทั้งเข้างาน เลิกงาน และ มีความเสียสละ

สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

-  ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้


ช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

  วันจันทร์ - ศุกร์ : ช่วงเช้าเวลา 09.00 – 11.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 – 15.30 น.

   (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า