เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- กำหนดแผนการทำงาน HR และงานฝึกอบรมพนักงานแต่ละปี และดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว่้

-  รับผิดชอบงานฝึกอบรมพนักงาน ตั้งแต่การจัดหา กำหนดหลักสูตร การฝึกอบรมเอง และการส่งพนักงานฝึกอบรมภายนอก รวมทั้งยื่นหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด

- เป็นวิทยากรฝึกอบรม มีใบ Certificate Train the trainer/ Coaching Technic (เทคนิคการสอนงาน/วิทยากร)

- เอกสารของทางหน่วยงานราชการ/ที่ต้องติดต่อ

- รับผิดชอบงาน CSR ทั้งหมดของบริษัท ทั้งสาขาหาดใหญ่ และสาขาปัตตานี การตรวจสุขภาพประจำปี/ปัจจัยเสี่ยง/ห้องพยาบาล

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์สายงานฝึกอบรมพนักงานมาเท่านั้น

- มีความสามารถในการบริหารจัดการและมีความเป็นผู้นำ มีความมั่นใจในตัวเอง

- มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี


สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- วันหยุดประจำสัปดาห์

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี

- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้นที่ 7 วัน/ปี

- ยูนิฟอร์มพนักงาน 3 ชุด

- การฝึกอบรมและพัฒนา

- ส่วนลดการซื้อสินค้า

- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า

- ของเยี่ยมไข้

- เงินกู้พนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)

- เงินช่วยเหลือพิธีศพ

- เงินพิธีสมรส

- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร (กรณีปฎิบัติงานต่างพื้นที่)


ช่องทางการสมัคร

- ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ (หาดใหญ่)

 วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า