พนักงานบัญชี

บริษัท โอเชี่ยนบลู โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด

702/4,702/5,702/6 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์093-7808855

คุณสมบัติ :

-            เพศหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิขั้นต่ำ ปวส. หรือสูงกว่า

-          สามารถใช้โปรแกรม Express และ โปรแกรม Ms.Exel ได้

-          สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

-          มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

**ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. วันเสาร์ 08.30 - 12.00 น.

เอกสารที่ใช้แนบใบสมัคร

  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

-     - สำเนาทะเบียนบ้าน

-     - สำเนาวุฒิการศึกษา

-     - สำเนาใบเกณฑ์ทหาร (ชาย)

-     - รูปถ่าย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 2 รูป

           นใจสมัครได้ด้วยตัวเอง วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.  ที่ บริษัท โอเชี่ยนบลู โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด หมู่บ้านปาล์มสปริงไพร์ม สี่แยกไทวัสดุหาดใหญ่                  

            หรือส่งประวัติ (resume) มาที่ Email : acc.oceanbluelogistics@gmail.com หรือติดต่อสอบถามที่ Tel. 093-7808855 คุณรัศมี บุตตะวงษ์