ช่างบริการ-ชุมพร

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานชุมพร
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
รับสมัคร ช่างบริการ
 • สาขาท่าแซะ
 • สาขาท่าตะเภา
 • สาขาปะทิว
ลักษณะของงาน
 • ซ่อมแซม บำรุง รักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเข้าทำบริการได้
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาวิชา ช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม
 • สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. มือถือ 081-7133576
ส่งประวัติสมัครงานมาที่

ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>