พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาม.3
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-222333 ต่อ 8105

พนักงานรักษาความปลอดภัย        จำนวน  1  คน   

   คุณสมบัติ

-  เพศชาย   วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  อายุ 30-40 ปี

-  สามารถหมุนเวียนเวลาเข้ากะกลางวัน – กลางคืน ได้

-  สะดวกในการเดินทาง อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท

               ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง resume มาได้ที่ E-mail : recruit.hr@kst-hatyai.com  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  074-222333 ต่อ 8104-8107