ช่างปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-222333

ช่างปฏิบัติการบำบัดน้ำเสีย    จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย

- วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป  

- วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

- ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถสามารถใช้โปรแกรม  Microsoft office ได้

- สามารถทำงานเข้ากะได้ มีความอดทน ขยัน 

             ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง resume มาได้ที่ E-mail : recruit.hr@kst-hatyai.com  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  074-222333 ต่อ 8104-8107