พนักงานต้อนรับ Front Office (ด่วน)

Clubtreehotel

165/8 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0981515515

พนักงานต้อนรับ Front Office (ด่วน)
โรงแรมคลับทรี สงขลา
165/8 ถนนทะเลหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
0981515515

โรงแรมคลับทรี รับสมัครพนักงานต้อนรับ มีคุณสมบัติดังนี้:

-เพศ : หญิง ชาย

  • ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการท่องเที่ยว หรือโรงแรมไม่น้อยกว่า 1ปีเท่านั้น

-วุฒิ : ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการโรงแรม, การท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

-สามารถใช้โปรแกม microsoft office ได้เป็นอย่างดี

-มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

-กรณีมีประสบการณ์ทำงานโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

-มีบุคลิกที่ดี พูดจาฉะฉาน สามารถตามงานได้

-มีความซื่อสัตย์สุจริต ในการทำงาน

-มีความรักในงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

-สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ ไหวพริบดี

-ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า1ปี

ใจติดต่อ 0981515515 , e-mail: phattraphan.p@gmail.com
หรือเข้ามาเขียนใบสมัครที่โรงแรมคลับทรีได้ทุกวัน ทุกเวลา ให้แจ้งพนักงานต้อนรับว่ามาสมัครงานค่ะ