Sale & Marketing Executive

บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด

197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างกำหนด
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0896531927,065-0536393

             บริษัท เอ อินกรีเดี๊ยนท์ จำกัด เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 และ ISO 9001 เป็นโรงงานเปิดใหม่ต้องการผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราและก้าวไปด้วยกัน ดังนี้

Sale & Marketing Executive 2 ตำแหน่ง

ลักษณะงาน:

- บริหารการขายและการตลาดขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- สรรหาลูกค้ารายใหม่เพื่อเปิดการขาย และสร้างโอกาสใหม่จากลูกค้ารายเดิม

- ดําเนินกิจกรรมด้านการขาย และการตลาดในทุกขั้นตอนจนสามารถปิดการขายได้

- จัดทําและบริหารข้อมูลสนับสนุนเครื่องมือด้านการขาย ทำงานด้านการวางแผนการตลาด วางกลยุทธ์ทางการตลาด และสรุปยอดขาย

- วิเคราะห์สภาวะทางการตลาดของผลิตภัณฑ์, คู่แข่งทางการตลาด

- ติดตามและวางแผนการจ่ายเงินของลูกค้า

- ทำเอกสารและรายงานด้านการขาย ใบเสนอราคา

คุณสมบัติ
 - ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานเป็นทีมได้ และไม่มีข้อจํากัดในการเดินทาง

- หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีบุคลิกภาพ มีทักษะในการสื่อสารได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

- มีความกระตือรือร้น ชอบความท้าทาย และพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

- สามารถทํางานเชิงรุก ทํางานได้ด้วยตนเองและทํางานที่ได้รับมอบหมายภายใต้สภาวะ แรงกดดันได้ดี

- มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและอังกฤษ ฟัง พูด อ่านเขียน ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ
 - อาหารเช้า-กลางวัน

ประกันสังคม

ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย

- ชุดยูนิฟอร์ม

- วันหยุดประจำปี

- ค่านํ้ามัน

- เบี้ยเลี้ยง

- ตั๋วเครื่องบิน และ ที่พัก (ในสัปดาห์ที่ออกต่างจังหวัด)

- ค่าเสื่อมสภาพรถสนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ 197/7 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ 24 มี.ค. 66 09:59น. Report

ข้อมูลกิจการ บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 0905556002055 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยเห็นว่า ผลิต นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงานผลิตถุงมือ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>