นักศึกษาฝึกงาน

หจก.สร้างศิลป์ ๓ ทำป้ายหาดใหญ่

หลังสยามนครินทร์ หลังตลาดโพธิพงษา เยื้องปั้มSMOIL

อัตรา5
เงินเดือนตามที่ตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานนักศึกษาฝึกงาน
โทรศัพท์098-5629194, 074-261191

หจก.สร้างศิลป์3 หลังสยามนครินทร์

หลังตลาดโพธิพงษา เยื้องปั้มSMOIL

รับสมัคร 
นักศึกษาฝึกงาน ธุรการบัญชี  2 ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกงาน การตลาด  2 ตำแหน่ง
นักศึกษาฝึกงาน กราฟฟิก  1 ตำแหน่ง

***ยื่นใบสมัครที่ออฟฟิศเเล็กสร้างศิลป์3 ติดกับศรีสวัสดิ์ (ตรงข้ามหจก.สร้างศิลป์3) 

ฝากประวัติทางอีเมล** srangsilp3@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม 074-261191,098-5629194