ผู้ช่วยธุรการบัญชี ด่วน !!

หจก.สร้างศิลป์ ๓ ทำป้ายหาดใหญ่

หลังสยามนครินทร์ หลังตลาดโพธิพงษา เยื่องปั้ม SMOIL

อัตรา1
เงินเดือนตามที่ตกลง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์098-5629194,074-261191

หจก.สร้างศิลป์ 3  หลังสยามนครินทร์ หลังตลาดโพธิพงษา เยื่องปั้ม SMOIL


รับสมัครพนักงานผู้ช่วยธุรการบัญชี 1 อัตรา ด่วน !!

-อายุ 20-30 ปี

-มีรถจักรยานยนต์ตนเองและมีใบขับขี่รรถจักรยานยนต์

-ชำนาญพื้นที่หาดใหญ่

-วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี สาขาบัญชี หรือ สาขา ที่เกี่ยวข้อง

-เอกสาร:สำเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,รูปถ่าย 1 นิ้ว ,สำเนาวุฒิการศึกษา,ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี),สำเนาใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ อย่างละ 1 ใบ (ถ้ามี)


***ยื่นใบสมัครที่ออฟฟิศเเล็กสร้างศิลป์3 ติดกับศรีสวัสดิ์ (ตรงข้ามหจก.สร้างศิลป์3) พร้อมสัมภาษณ์ทันที***

สอบถามเพิ่มเติม 074-261191,098-5629194

สามารถฝากประวัติทางอีเมล** srangsilp3@gmail.com