โฟร์แมน

บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด

222 ซ.11 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-222555 ต่อ 213

รับสมัคร โฟร์แมน จำนวน       2  อัตรา

คุณสมบัติ

- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวส. โยธา / ก่อสร้าง / สำรวจ

- มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างมาก่อน อย่างน้อย 2 ปี

- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

** ใช้กล้องระดับได้ / มีประสบการณ์ Survey มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

 

ลักษณะงาน

-  ปฏิบัติงานและควบคุมงานให้งานสำเร็จตามงวดงานกำหนด

-  ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

 

หลักฐานการสมัคร

      รูปถ่ายขนาด 1  นิ้ว       1 รูป

      สำเนาบัตรประชาชน      1 ฉบับ

      สำเนาทะเบียนบ้าน       1ฉบับ

      สำเนาวุฒิการศึกษา       1 ฉบับ

      สำเนาทางทหาร 1 ฉบับ

      สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน  1 ฉบับ

      สำเนาใบขับขี่รถยนต์      1 ฉบับ

      ประกาศนียบัตร / หนังสือรับรองการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)    1 ชุด

 

สนใจสามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

บริษัท นีโอ ซีวิล 2004 จำกัด

222 ซอย 11 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

หรือ civil2004_hr@yahoo.com

สอบถามเพิ่มเติม โทร 074-222-555 ต่อ 213