ช่างประจำเครื่องจักร

บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์

119 หมู่ 1 ถนน.กาญจนวนิช ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-260602-8

จบการศึกษาระดับ ปวช , ปวส  ทุกสาขา

อายุ 21 ปีขึ้นไป