ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี

บจก. เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ (ฮุนไดหาดใหญ่)

544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074223388

บริษัท  เซ้าท์เทอร์น  โอโต  เซลส์  จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )  ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ HYUNDAI  เปิดรับสมัครงาน

 

ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี

คุณสมบัติและหน้าที่

1. วุฒิ  ปวส. สาขาบัญชี ขึ้นไป

2. สามารถใช้โปรแกรม Express, Microsoft Office , Excel ได้เป็นอย่างดี

3. ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทเพื่อทำงบทดลอง

4. งานเอกสาร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 ยื่นสรรพากร(ยื่น online)

5. ตรวจเอกสารการรับเงิน - จ่ายเงิน รวมถึงเงินสดย่อย

6. ระบบรับ - จ่ายเงิน, รับวางบิล, วางบิล

7. กระทบยอด Bank Statement

8. ตรวจสอบความถูกต้อง ลูกหนี้, เจ้าหนี้

9. มีทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

10. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่

11. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์

สนใจยื่นใบสมัครมาที่ บริษัท เซ้าท์เทอร์น โอโต เซลส์ จำกัด ( ฮุนไดหาดใหญ่ )  544, 545 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (เยื้องบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า) โทรศัพท์ 074-223388 หรือ Email: hrhyundaihatyai@yahoo.com