ช่างซาวด์(เครื่องเสียง) , ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

โรงแรม นิว ซีซัน และ โรงแรม นิว ซีซัน สแควร์

106 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-352888

       โรงแรม นิว ซีซัน และ นิว ซีซัน สแควร์   รับสมัคร

      1.  ช่างซาวด์          1     อัตรา     

            -  สามารถเข้างานเป็นกะได้  ยืดหยุ่นในเวลางาน   

            -  ดูแลรับผิดชอบ ระบบ แสง สี เสียง งานเลี้ยง งานประชุม สัมนาต่างๆ     

            -  สามารถช่วยเหลืองานช่าง ด้านอื่นๆ   ได้  ( ในช่วงเวลาที่ไม่มีงานช่างซาวด์ รับผิดชอบ ) 

                    -  สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ  และ พัฒนาความรู้เพิ่มเติมได้ 

            -   รักงานบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

       2.  ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป          1     อัตรา     

            -  สามารถเข้างานเป็นกะได้   มีความยืดหยุ่นในเวลางาน   

            -  ดูแลรับผิดชอบ ระบบงานซ่อมบำรุงต่างๆ  ทั่วไป  

            -  สามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ  และ พัฒนาความรู้เพิ่มเติมได้     

            -   รักงานบริการ  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี  

                 *  สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง ( ติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ป้อมยาม ) 

       เอกสารการสมัครงาน  1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี)  4. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน(ถ้ามี)       

หรือ ส่งเอกสารการสมัครงานมาที่   newseason_hr@hotmail.com