แคชเชียร์

we resident

41 หมู่ที่1 ถ.ศรีภูวนารถใน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ข้างเคแอนด์เคท่าเคียน)

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-5408156
ด่วน