พนักงานต้อนรับ(ด่วน)

โรงแรมบีอาร์ แกรนด์

เลขที่ 6 ซอยบุญราช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074244898
พนักงานต้อนรับ (ด่วน) จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
2. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานทางด้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.ทำงานเป็นกะได้
4.ยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีใจรักบริการ

เอกสารการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
สามารถสมัครได้ที่ : โรงแรมบีอาร์แกรนด์ (ถนนสามชัย)
ติดต่อโทร.074-244898,062-8249797