IT SUPPORT

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ

-เพศชาย -หญิง

-อายุ 23-40 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ ด้านSQL Server และระบบ Network


ลักษณะงาน

1.ประมวลผลประจำวัน

2.ตรวจเช็คและซ่อม หรือ ส่งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

3.Test โปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย

4.Backup ข้อมูลประจำวัน และรับเรื่องและแก้ไขปัญหาโปรแกรม

5.สอนการใช้งานโปรแกรมให้ User


สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท  บ้านซูซูกิ  จำกัด 371  ถ.สามชัย  อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา  90110

โทร.  081-7133576 หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ E-mail: recruit@bansuzuki.com

ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>