เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ

บริษัท ทัทวิน จำกัด

574/1 หมู่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-260567, 061-1727204

ลักษณะงาน

+ วิเคราะห์ตัวอย่างน้ำยาง ตั้งแต่กระบวนการรับเข้าวัตถุดิบ กระบวน การผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้

+ พัฒนาวิธีวิเคราะห์และวิธีควบคุมคุณภาพยาง

+ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

+ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

+ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

+ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้


สามารถส่ง RESUME มาทาง

hrm@tatwin.com
หรือ walk in เข้ามาสมัครที่บริษัทด้วยตนเอง