เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท ทัทวิน จำกัด

574/1 หมู่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-260567, 061-1727204

ลักษณะงาน

+ พิจารณาตรวจสอบชนิด ประเภทของเชื้อเพลิง และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน

+ ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

+ ควบคุม กำกับ ดูแล ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

+ จัดทำรายการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแลการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม

+ จัดทำรายงานผลวิเคราะห์ปริมาณสารมลพิษให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด

+ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

+ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

+ มีประสบการณ์งานด้านงานสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

+ มีความเป็นผู้นำที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

+ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้

+ มีใบอนุญาตผู้ควบคุมพิจารณาเป็นพิเศษ

+ สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้


สามารถส่ง RESUME มาทาง

hrm@tatwin.com
หรือ walk in เข้ามาสมัครที่บริษัทด้วยตนเอง