เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารส่วนกลาง

บริษัท ทัทวิน จำกัด

574/1 หมู่ 5 ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-260567, 061-1727204

ลักษณะงาน

+ รับผิดชอบการจัดทำโครงสร้างระบบเอกสาร / กำหนดมาตรฐานรูปแบบเอกสาร

+ ควบคุม จัดทำ MASTER LIST เอกสารและข้อมูล

+ จัดทำเอกสารมาตรฐาน (เอกสารภายนอก) และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

+ จัดทำเอกสารเข้าสู่ระบบ ISO

+ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

+ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ระดับดีมาก***

+ ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

+ มีความเป็นผู้นำที่ดี และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

+ สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้


สามารถส่ง RESUME ทาง hrm@tatwin.com