พนักงานชิปปิ้ง (เอกสารขาเข้า-ขาออก)

บจก.อินเตอร์ เมคเกอร์

556/11 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา3
เงินเดือน13000-15000
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์061-246-3963

พนักงานชิปปิ้ง (เอกสารขาเข้า-ขาออก) จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียด :

 • ติดต่อ ประสานงาน ลูกค้า ส่งออก ของบริษัทฯ ทั้งทางอีเมล์และทางโทรศัพท์
 • จัดทำเอกสารเกี่ยวงาน Shipping (พิธีการนำเข้า-ส่งออก)
 • จัดทำเอกสารสำหรับขอใบรับรองต่างๆ เช่น ฟอร์ม D, E, AI, AK, CO, PHYTO และใบอนุญาตต่างๆ
 • ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกต่างประเทศ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • จัดทำ/คีย์ใบขนฯ ขาเข้า (Paperless)
 • ปิดจ้อบงานส่งบัญชี
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา 
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน : 556/11 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 

สนใจส่ง Resume มาที่ email : achaichuwit777@gmail.com // สอบถาม 061-246-3963