พนักงานทำความสะอาด

บ.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

417/112-113 ถนน กาญจนวนิช ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานทุ่งลุง (ตำบลพะตง,จังหวัดสงขลา)
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074 291 111 ต่อ 751,750

คุณสมบัติ : 

- เพศชายอายุ 23 ปี ขึ้นไป

- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

- สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

- ร่างกายไม่แพ้ฝุ่นและสารเคมี

- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารโรงงาน ถนนรอบอาคารผลิต ทำความสะอาดคูระบายน้ำทิ้ง และงานทำความสะอาดหลุมใต้เครื่องจักร ตลอดจนฝาผนังอาคารโรงงาน งานตกแต่งสวนและต้นไม้ และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  


สวัสดิการ :

-ค่าอาหารกลางวัน 
-เครื่องแบบพนักงาน
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
-กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

-ปรับเงินเดือนประจำปี

-โบนัสประจำปี


** เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน **

- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
- รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

** สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ hrsfc@siamfibreboard.com  ติดต่อ คุณเหมือนขวัญ  โทร.074-291 111 ต่อ 751  ค่ะ **