Night GSA ด่วน!

โรงแรมซี สลีป โฮเทล

1564 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:29น.

Night Auditor

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:25น.

ช่างศิลป์ ด่วน!!

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:16น.

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการเกษตร

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 16:14น.

Chief Engineer

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:14น.

Sales Manager

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:13น.

พนักงานเสิร์ฟหญิง ( Waitress )

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:12น.

เจ้าหน้าที่บัญชี

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 16:12น.

พนักงานเสิร์ฟชาย ( Waiter )

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:11น.

ครูวิชาการ /ปริญญาโท (วิทย์ ( เคมี ชีวะ),สังคม,ไทย)

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 16:09น.

กุ๊กครัวไทย

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:07น.

ครูดนตรีสากล(กีตาร์ ขับร้อง เปียโน )

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 16:06น.

ครูดนตรี 3 ตำแหน่ง (กีตาร์ ขับร้อง เปียโน )

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 16:02น.

กุ๊กจีน ด่วน!

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 16:02น.

ครูพลศึกษา

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 16:00น.

พนักงานต้อนรับ

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 15:59น.

Front Office Manager

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 15:57น.

ครูสังคมศึกษา

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 15:56น.

ครูภาษาอังกฤษ

โรงเรียนพลวิทยา

19 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-255111
เงินเดือน : xxxxx
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
21 มี.ค. 66 15:51น.

ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน

โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่

4 ซอย 23 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
099-4048668
เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
21 มี.ค. 66 15:50น.