บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้สำนักงาน งานสั่งทำ งานปักจักร เรายึดมั่นในหลักการว่า จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่เป็นธรรมต่อลูกค้า จึงทำให้บริษัทประสบความสำเร็จเรื่อยมา

ฝ่ายขายและการตลาด

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
29 ส.ค. 65 11:15น.

Graphic Design

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
29 ส.ค. 65 11:16น.

พนักงานหน้าร้าน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : สงขลา
29 ส.ค. 65 11:17น.

Admin เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
29 ส.ค. 65 11:18น.

บัญชี

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
06 ก.ย. 65 11:25น.

ฝ่ายขายและการตลาด

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
06 ก.ย. 65 11:26น.

Admin เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
06 ก.ย. 65 11:28น.

พนักงานหน้าร้าน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ม.3
ที่ทำงาน : สงขลา
06 ก.ย. 65 11:29น.

บัญชี ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
09 ก.ย. 65 18:01น.

ฝ่ายขายและการตลาด

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
09 ก.ย. 65 18:02น.