ที่ปรึกษาด้านบริการ (รับรถ)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
25 ส.ค. 65 15:48น.

ช่างยนต์

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
25 ส.ค. 65 15:52น.

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
25 ส.ค. 65 15:55น.

ที่ปรึกษาการขาย (พนักงานขาย)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่สงขลาและสตูล
25 ส.ค. 65 15:59น.

ช่างยนต์

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : ห่าดใหญ่
31 ส.ค. 65 09:32น.

ที่ปรึกษาด้านบริการ (รับรถ)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
31 ส.ค. 65 09:35น.

ที่ปรึกษาการขาย (พนักงานขาย)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่สงขลาและสตูล
31 ส.ค. 65 09:37น.

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
31 ส.ค. 65 09:39น.

พนักงานขาย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : สงขลา
31 ส.ค. 65 09:47น.

ที่ปรึกษาด้านบริการ (รับรถ)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
02 ก.ย. 65 12:33น.