นักเทคนิคการแพทย์

เงินเดือน : 15,500 ยังไม่รวมค่าใบประกอบฯและค่า OT
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
25 ส.ค. 65 17:21น.

เจ้าหน้าที่บุคคล

เงินเดือน : 15000
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
07 ก.ย. 65 16:05น.

เจ้าหน้าที่บุคคล

เงินเดือน : 15000
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
07 ก.ย. 65 16:05น.

เจ้าหน้าที่การตลาด

เงินเดือน : 14500 ไม่รวมค่าน้ำมันรถ ค่าเสื่อมรถ และค่าโทรศัพท์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
07 ก.ย. 65 16:12น.

ิิิเภสัชกร

เงินเดือน : 26,000 (ไม่รวมค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
27 ก.ย. 65 15:31น.

ิิิเภสัชกร

เงินเดือน : 26,000 (ไม่รวมค่าครองชีพ, ค่าล่วงเวลา)
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
27 ก.ย. 65 15:31น.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เงินเดือน : 11,250 (ไม่รวมค่าเวรดึกและค่าล่วงเวลา)
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : สงขลา
28 ก.ย. 65 11:54น.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เงินเดือน : 11,250 (ไม่รวมค่าเวรดึกและค่าล่วงเวลา)
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : สงขลา
28 ก.ย. 65 11:54น.

เจ้าหน้าที่ขาย-แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

เงินเดือน : 14500 ไม่รวมค่าน้ำมันรถ ค่าเสื่อมรถ และค่าโทรศัพท์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
10 ต.ค. 65 08:23น.

เจ้าหน้าที่การตลาด

เงินเดือน : 14500 ไม่รวมค่าน้ำมันรถ ค่าเสื่อมรถ และค่าโทรศัพท์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
11 ต.ค. 65 08:16น.