ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่และโรงงาน ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา อันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคใต้ และสามารถส่งออกไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศมาเลเซีย ด้วยพื้นที่ประมาณ 33 ไร่ 120 ตารางวา และกำลังการผลิตกว่า 145,800 ตันต่อปี  และบริษัทในเครือ คือ บริษัท นีสเทิร์นสตีล จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ  มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา อันเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังมีโอกาส ในการขยายตลาดออกไปประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว ฯลฯ ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคลังสินค้าอยู่ในทำเลที่สำคัญของประเทศ ได้แก่  คลังสินค้า-หาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับบริษัท  คลังสินค้า-สุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คลังสินค้า-โคราช ตั้งอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับบริษัทย่อย คือจังหวัดนครราชสีมา  และคลังสินค้า-กรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย 3 ซึ่งแต่ละคลังสินค้าอยู่ในทำเล ของศูนย์กลางแต่ละภูมิภาค ทำให้บริษัทมีศักยภาพในด้านการขนส่งที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งสินค้า ของแต่ละภูมิภาคในประเทศ
Website บริษัท : www.ss.co.th  เบอร์โทรศัพท์ : 081-7389623 , 074-801283

Web Programmer

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ธ.ค. 65 08:23น.

พนักงานบริการลูกค้า (CS)

เงินเดือน : 15,000
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ธ.ค. 65 08:28น.

พนักงานผลิตเหล็ก

เงินเดือน : 340-400 บาท/วัน
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ธ.ค. 65 08:31น.

พนักงานการตลาด

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ธ.ค. 65 08:35น.

พนักงานการตลาด (ออนไลน์)

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ธ.ค. 65 08:38น.

พนักงานขาย (จ.นครศรีธรรมราช)

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ธ.ค. 65 08:40น.

คนสวน (พนักงานผู้พิการ)

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
23 ธ.ค. 65 08:44น.

Web Programmer

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ธ.ค. 65 08:48น.

พนักงานบริการลูกค้า (CS)

เงินเดือน : 15,000
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ธ.ค. 65 08:52น.

พนักงานผลิตเหล็ก

เงินเดือน : 340-400 บาท/วัน
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ธ.ค. 65 08:57น.