บริษัท ที.ซี.กรุ๊ป จำกัด  ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ตามทะเบียนโรงงานเลขที่ 0905556002055 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยเห็นว่า ผลิต นำเข้าและส่งออกเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงานผลิตถุงมือ และโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีสต็อกสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทมีแผนกประกันคุณภาพในการตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานรายเดือน 24 คน และพนักงานรายวัน 10 คน รวมทั้งหมด 34  คน


Oversea Purchasing Officer

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ส.ค. 65 10:35น.

เจ้าหน้าที่ QC 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ส.ค. 65 10:39น.

วิศวกรโยธา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ส.ค. 65 10:42น.

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ส.ค. 65 10:46น.

คนสวน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
24 ส.ค. 65 10:49น.

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
ที่ทำงาน : สงขลา
27 ส.ค. 65 10:28น.

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
27 ส.ค. 65 10:31น.

Oversea Purchasing Officer

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
05 ก.ย. 65 09:25น.

เจ้าหน้าที่ QC

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
05 ก.ย. 65 09:28น.

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D

เงินเดือน : ตามโครงสร้างกำหนด
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
05 ก.ย. 65 09:32น.