รับสมัคร โอเปอเรเตอร์ ( พนักงานรับโทรศัพท์ ประจำแมนชั่น)

เงินเดือน : 8500
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : สงขลา
18 ม.ค. 66 14:29น.

ช่างทั่วไป (ช่างประจำแมนชั่น)

เงินเดือน : 9500
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
02 ก.พ. 66 15:00น.

ช่างทั่วไป (ช่างประจำแมนชั่น)

เงินเดือน : 9500
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
02 ก.พ. 66 15:04น.

ช่างทั่วไป ประจำแมนชั่น หอพัก

เงินเดือน : 9500
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
06 เม.ย. 66 13:38น.

พนักงานต้อนรับ พนักงานทั่วไป

เงินเดือน : 8500
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : สงขลา
24 เม.ย. 66 11:12น.

พนักงานรับโทรศัพท์ ประจำแมนชั่น

เงินเดือน : 8500
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
01 มิ.ย. 66 13:07น.