ผู้จัดการฝ่ายขาย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
02 ก.ย. 65 22:31น.

ผู้จัดการฝ่ายขาย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
08 ก.ย. 65 17:22น.

ที่ปรึกษาการขาย Sale

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
19 ก.ย. 65 12:21น.

แม่บ้าน รีสอร์ต ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของรีสอร์ต
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นาหม่อม
19 ก.ย. 65 12:32น.

พนักงานล้างรถ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
19 ก.ย. 65 12:33น.

ที่ปรึกษางานขาย (Sale)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ม.6 / ปวช.
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
26 ก.ย. 65 09:30น.

แม่บ้าน รีสอร์ต

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของรีสอร์ต
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นาหม่อม
26 ก.ย. 65 09:34น.

เจ้าหน้าที่การตลาด

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
26 ก.ย. 65 09:54น.

ที่ปรึกษาการขาย Sale

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ
วุฒิการศึกษา : ปวส. / อนุปริญญา
ที่ทำงาน : หาดใหญ่
06 ต.ค. 65 09:28น.

แม่บ้าน รีสอร์ต ด่วน

เงินเดือน : ตามโครงสร้างพื้นฐานของรีสอร์ต
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : นาหม่อม
06 ต.ค. 65 09:30น.