แม่บ้าน

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : หาดใหญ่ สงขลา
04 ก.ย. 65 22:52น.

แม่บ้าน

เงินเดือน : 10000
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
06 ก.ย. 65 22:51น.

แม่บ้าน

เงินเดือน : 10000
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
06 ต.ค. 65 00:21น.

Foreman งานตำแต่งภายใน

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
06 ต.ค. 65 00:27น.

แม่บ้าน

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
ที่ทำงาน : สงขลา
07 ต.ค. 65 15:14น.

โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
07 ต.ค. 65 15:17น.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
09 พ.ย. 65 10:23น.

โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

เงินเดือน : -
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
09 พ.ย. 65 10:30น.

โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
26 พ.ย. 65 11:00น.

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
ที่ทำงาน : สงขลา
26 พ.ย. 65 11:24น.